Το 2013 και για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, δημιουργείται και λειτουργεί ένα οργανωμένο τμήμα εκδηλώσεων.

Με τα σημερινά δεδομένα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός γάμου προϋποθέτει καλή πληροφόρηση και σωστή οικονομική διαχείριση. Το τμήμα δεξιώσεων του ξενοδοχείου λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος και  παρέχει εντός της μονάδας προτάσεις ποιοτικές και σε διάφορους προϋπολογισμούς για κάθε υπηρεσία ενός γάμου.
Αυτό που προέχει για εμάς είναι σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τον γάμο σας με σκοπό το αποτέλεσμα να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία σας.
 
ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Σε μια πρώτη επαφή με τον πελάτη είναι πολύ σημαντικό να ακολουθηθούν βασικά βήματα όπως:
Αναλυτική καταγραφή αναγκών
Επιμερισμός κοστολογίων και οικονομικός προϋπολογισμός
Σχεδιασμός τριών τουλάχιστον διαφορετικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες του ζευγαριού
Παρουσίαση και αναλυτική επεξήγηση προτάσεων
Γευστική δοκιμή και επιθεώρηση – δειγματισμός κάθε υπηρεσίας που συμπεριλαμβάνουμε εντός των προτάσεων
Τελική επιλογή υπηρεσιών και ολοκλήρωση προϋπολογισμού
Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού με αναλυτική επεξήγηση στον πελάτη για κάθε όρο, για κάθε παράγραφο που συμπεριλαμβάνεται εντός του συμβολαίου
Οριστικοποίηση προγράμματος προκαταβολών και αποπληρωμής
Ολοκλήρωση και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας
 
ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
Σε δεύτερη φάση και με βάση πάντα τις δεσμεύσεις μας εντός του συμφωνητικού με τον πελάτη πρέπει να ακολουθήσουμε βασικούς άξονες για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί στο ζευγάρι όπως:
Συνάντηση και σχεδιασμός υπηρεσιών φαγητού &service.
Συνάντηση και σχεδιασμός υπηρεσιών μουσικού προγράμματος
Συνάντηση και σχεδιασμός υπηρεσιών φωτογράφησης – βιντεοσκόπησης
Συνάντηση και σχεδιασμός υπηρεσιών διακόσμησης - στολισμού
Συνάντηση και σχεδιασμός κάθε άλλης επιλεγμένης υπηρεσίας
Σχεδιασμός εβδομαδιαίας ατζέντας γάμου η οποία περιγράφει τις εκκρεμότητες και τις εργασίες κάθε ομάδας της Εταιρείας και ολοκληρώνεται με την λήξη της δεξίωσης. Συντονίζουμε την ομάδα μας και τηρούμε το χρονοδιάγραμμα
Επιμέλεια και συντονισμός την ημέρα του γάμου είτε αφορά τον τομέα της εκκλησίας είτε αφορά τον τομέα της δεξίωσης. Είμαστε δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο υλοποίησης.
Καταγραφή εντυπώσεων από τον πελάτη την επόμενη ημέρα σε ειδικό ερωτηματολόγιο. Επιζητούμε την αξιολόγηση των ζευγαριών για δική μας βελτίωση.